Avatar

News

Published: 8 Jun 2017

Hjälp Creative Momentum att forma framtidens politik

Projektet Creative Momentum kartlägger kulturella och kreativa branscher i nordliga regioner och Västernorrland är ett av de områden som deltar i studien. För att få en sanningsenlig bild av hur det ser ut i de olika regionerna behöver vi hjälp från branschen!

Forskning säger att kreativa näringar är en dynamisk och motståndskraftig sektor, men mer bevis behövs som tydligt visar värdet av dessa branscher. Den kreativa sektorn tar en unik form på olika platser och de mest effektiva politiska åtgärderna är anpassade till lokala styrkor och behov. Ditt deltagande kommer att hjälpa till att bygga en mer trovärdig bild av den kreativa sektorn i din region. Resultatet kan ligga till grund för framtida stöd och projekt.

Hjälp oss att forma framtidens politik för kreativa näringar i din region genom att svara på vår enkät, vi beräknar att det tar cirka 20 minuter att fylla i frågorna. Enkäten hittar du här. Tack för din tid och din hjälp!

Discussion

You must be logged in to submit comments.

Add your comments here.

Maximum length of 500 characters